Nederlands| Српски| Srpski| English
Balkan Dental Help

Dobrodošli na internet prezentaciju fondacije Balkan Dental Help!


Cilj / misija
Mi predstavljamo fondaciju koja je osnovana novembra 2007 godine, s’ ciljem podrške zubarskim ranjivim grupama na Balkanu. Pri tome mislimo na ljude sa duševnim ili telesnim ograničenjima – invalidi, siročad, žrtve rata ili druge ljude koji se nalaze u vanrednim situacijama. Mi pomažemo kako dostavljanjem materijala, tako i direktnom zubarskom pomoći od strane zubara, higijeničara i asistentkinja. Nastojimo da na licu mesta pronađemo stručnjake koji bi mogli da preuzmu posao koji mi započinjemo.


Naši članovi su:
Predsednik - otvoren je konkurs za predsednika
Silvija Vitković, sekretar
Sonja Gurbaj, blagajnik