Nederlands| Српски| Srpski| English
ANBI

De stichting heeft de ANBI status, dus is erkend door de belasting, dat betekent dat uw gift aftrekbaar is. Indien gewenst kunnen we u nadere informatie verschaffen. Onze stichting probeert low budget te werken, we vragen collega tandartsen om materialen te doneren; alleen de grotere transporten hebben we moeten betalen en soms ook de aanschaf van tweedehands grote apparatuur.


Ieder bestuurslid doet dit volledig op vrijwillige basis, er is geen sprake van beloningen.


Actueel beleidsplan

We hopen in 2019 een nieuwe behandelkamer in Montenegro te kunnen inrichten. Het is de bedoeling dat daar plaatselijke tandartsen als vrijwilligers gaan werken, overeenkomstig de polikliniek in Banja Luka. Wij zullen als stichting de inrichting doneren. Daar zullen mensen worden behandeld die geen verzekering hebben of door omstandigheden niet in staat zijn tandheelkundige hulp te betalen.


Balans

1-jan saldo 2017 583,57
inkomsten uit donaties 300,00
rente 0,29
883,86
23-jan website 26,56
netto resultaat 2018 857,30
883,86

Zoals uit bovenstaande blijkt heeft de stichting nauwelijks vermogen. Het geld dat er is staat op een spaarrekening en vandaar uit worden materialen aangeschaft en gedoneerd. Er worden af en toe nieuwsbrieven per email verstuurd, maar alleen als er nieuws is. Als er voor een nieuwe inrichting geld nodig is, vragen we om ondersteuning via deze nieuwsbrieven.


De ervaring heeft ons geleerd dat er steeds op het juiste moment geld binnen komt, als we weten waar het aan zal worden besteed. Zo proberen we steeds kostendekkend te werken.